Du er her

5 gode grunde til at ansætte en medarbejder i Fleksjob

Mange virksomheder ved ikke hvilke muligheder fleksjobordningen kan tilbyde, og derfor vil Ringsted Erhvervsforum gerne sætte lidt fokus på de muligheder, der ligger i denne ansættelsestype.

Mange kompetencer – på fleksible vilkår

Et fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår. Jobcentret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdspladsen. Det drejer sig som oftest om personer, der ikke kan opretholde en fuld arbejdsuge eller har pådraget sig skader, som gør at der skal tages specielle hensyn. Fleksjobberne er ofte velkvalificerede, har mangeårig erfaring og har et stort ønske om at være en del af det aktive arbejdsmarked.

Løn og ansættelse – med sikkerhedsnet for virksomheden

Arbejdsgiveren betaler kun løn for det arbejde, der udføres. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster og på ikke-overenskomstdækkede områder fastsættes løn- og arbejdsvilkår efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i denne overenskomst.

Når et fleksjob etableres, skal jobcentret komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet. Det første fleksjob bevilges altid for en 5 årig periode, sådan at der er sikkerhed og ro omkring ansættelsesforholdet.

Den almindelige regel i sygedagpengeloven om, at en lønmodtager skal være syg i mindst 4 timer om ugen, før at der udløses sygedagpenge, gælder ikke for personer i fleksjobordningen. Det betyder at der ydes sygedagpenge, også hvis sygefraværet er mindre end 4 timer om ugen, og der kan anmodes om sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

5 gode grunde:

  • En person i fleksjob er som oftest meget velkvalificeret og kan bibringe virksomheden stærke kompetencer inden for områder, hvor der måske ikke er behov for en fuldtidsstilling.
  • Mange personer i fleksjob har et stort ønske om at beholde deres relation til arbejdsmarkedet, og mange virksomheder oplever at et godt match giver en medarbejder som er meget dedikeret og motiveret.
  • Virksomheden betaler kun for de timer, der arbejdes, og evt. sygefravær dækkes fuldt ud i modsætning til almindelige ansættelser.
  • Fleksjobordningen giver også mulighed for at fastholde medarbejdere, som af en eller anden årsag ikke længere kan yde fuldtid. Dermed kan virksomheden beholde vigtige kompetencer og støtte en god medarbejder, der måske er havnet i en vanskelig situation, uden at det bliver en økonomisk byrde.
  •  Jobcenteret er altid med på sidelinjen, og kan hjælpe med at vejlede og bistå i situationer, hvor det ikke går som ønsket. Nogle gange er det et forkert match, og i den situation er der altid fuld opbakning og support til at få løst problemet. Det skal være en gevinst både for virksomheden og den ansatte. 

Vil du vide mere om Fleksjobordningen, så kontakt en af kommunens virksomhedskonsulenter på Arbejdsmarkedscenteret til en snak om hvorvidt ordningen kunne være interessant for din virksomhed.

Sidst opdateret

16.08.2018