Du er her

Bliv medlem

Bliv en del af et stærkt netværk og sæt dit præg på erhvervsudviklingen i Ringsted Kommune.

Alle erhvervsdrivende, foreninger og organisationer med interesse for erhvervsudviklingen i Ringsted kan blive medlem af Ringsted Erhvervsforum.

Som medlem får du:

•    Et stærkt netværk og gode relationer

•    Inspiration, indflydelse og indblik

•    Fælles oplevelser og vidensdeling

Du kan læse mere om Ringsted Erhvervsforum i nedenstående dokumenter eller her på hjemmesiden.

Ringsted Erhvervsforums brochure

Ringsted Erhvervsforums Vedtægter

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til kontakte Sekretariatet på erhvervsforum@ringsted.dk eller tlf. 5762 8200.

Priser for medlemskab

Prisen er differentieret i forhold til din virksomheds størrelse. Du finder prisen for dit medlemskab i tabellen nedenfor.

Medlemskab faktureres ved indmeldelse, og gælder for det aktuelle kalenderår. Herefter opkræves betaling årligt i februar

Antal ansatteAndelePris pr. år (ex moms)
01 - 051500,-
06 - 1021.000,-
11 - <42.000,-
Må ovennævnte oplysninger fremgå af medlemslisten på Ringsted Erhvervsforums hjemmeside ?

Sådan behandler vi dine data - Oplysninger om Ringsted Erhvervsforums behandling af dine data

Ringsted Erhvervsforum er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger

– Her kan du få fat i os

Ringsted Erhvervsforum er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Ringsted Erhvervsforum

Sekretariat

Rønnedevej 9

CVR-nr.: 13999937

Telefon: 57 62 82 00

E-mail: erhvervsforum@ringsted.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til Ringsted Erhvervsforums behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Ringsted kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På email: dpo@ringsted.dk
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: BechBruun Advokatpartnerselskab, att. Ringsted Kommunes DPO, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren samt finde link til den sikre beskedfunktion på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk 

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Databeskyttelsesforordningen art. 6, skt. 1 litra b.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at sikre at du får adgang til de tilbud og arrangementer, som er en del af dit medlemskab af Ringsted Erhvervsforum. Du vil derfor automatisk blive tilmeldt nyhedsbrevet Erhvervsnyt, som Ringsted Erhvervsforum og Ringsted Erhverv står bag, og du vil få tilsendt mails fra Sekretariatet for Ringsted Erhvervsforum ved særlige lejligheder.

Kategorier af personoplysninger

Ringsted Erhvervsforum behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

De personlysninger, som behandles om dig, er almindelige personoplysninger, som navn og e-mail.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Personoplysninger stammer fra din indtastning af oplysninger i formularen ovenover.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Ringsted Erhvervsforum videregiver eller overlader dine oplysninger til følgende modtagere:

Dine personoplysninger videregives til Ringsted Kommune som er Sekretariat for Ringsted Erhvervsforum og en databehandler som administrerer bogholderiet for Ringsted Erhvervsforum samt andre offentlige myndigheder.

Behandlingens varighed

Oplysningerne behandles i den tidsperiode, som du er medlem af Ringsted Erhvervsforum.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Erhvervsforum behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Erhvervsforum behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Erhvervsforum fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Erhvervsforums ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringsted Erhvervsforum behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Last updated

20.02.2020