Du er her

Sådan søger du penge til bedre bredbåndsdækning

Energistyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen, der tilbyder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.
  • Kort over Ringsted

    Kortet viser de adresser i Ringsted Kommune, der har mulighed for at søge bredbåndspuljen

Kommunerne i Region Sjælland har en meget stor andel af de støtteberettigede adresser og regionen har derfor etableret en særlig enhed, der har til formål at hjælpe med information og praktiske gøremål i forbindelse med at ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen.

Kortet viser de adresser i Ringsted kommune, der har mulighed for at søge bredbåndspuljen:

Hvem kan søge puljen?

Bredbåndspuljen giver mulighed for tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år. Ansøgninger kan indsendes af kommuner, borgergrupper og virksomheder. Borgergruppen behøver ikke være eksisterende, men kan etableres til projektet.

Ansøgningsarbejdet kan i første omgang igangsættes af en enkelt initiativtager og bemærk, at det er ikke et krav for at søge om støtte, at kommunen bliver involveret i ansøgningsprocessen.

Hvordan søger man?

Første skridt i ansøgningen er, at man i lokalområderne går sammen om at annoncere et uforpligtigende projekt på energistyrelsens hjemmeside. Formålet med annonceringen er at finde en udbyder af bredbånd, der vil være med til at udføre projektet.  

Næste skridt er at sikre forpligtigende opbakning lokalt. Det er nemlig en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering fra hver enkelt husstand på minimum 2.000 kroner.

På Energistyrelsens hjemmeside er der en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om tilskud til at udføre det konkrete anlægsarbejde, der skal til for at etablere bedre bredbånd i lokalområdet. Tilskuddet udbetales direkte til den bredbåndsleverandør, der udfører projektet.

Hvordan bliver der prioriteret mellem ansøgningerne

Læs mere om bredbåndspuljen, betingelserne for at søge om støtte og ansøgningsprocessen og om hvordan de indkomne ansøgninger bliver prioriteret på Energistyrelsens hjemmeside.

Baggrund

I april måned 2016 fastsatte regeringen sammen med størstedelen af folketingets øvrige partier kriterierne for tildeling af støtte fra bredbåndspuljen, der understøtter etablering af hurtigere bredbåndsforbindelser steder i Danmark, hvor dækningen er dårlig. Der er nu åbnet op for ansøgninger til puljen.  I 2016 er der 80 mio. kr. i puljen, i 2017 og 2018 er der hvert år 40 mio. kr. til uddeling.

Få hjælp til ansøgningen her:

Region Sjællands særlige enhed kan hjælpe med information og praktiske gøremål i forbindelse med at ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen. Det er også muligt at få en rådgiver ud og fortælle om ansøgningsprocessen.

Kontakt enheden på mailadressen  bredbaandspuljen@bredbaand-sjaelland.dk eller ring til en af de tre rådgivere, der er tilknyttet projektet:

•    Morten Jung, mobil: 2888 0100
•    Michael Jensen, mobil: 40628231
•    Mette Dalsgaard, mobil: 24759181

 

Sidst opdateret

08.09.2016