Du er her

Tilmeld Erhvervsnyt

Nyhedsbrev med information om kurser, arrangementer og nyheder målrettet virksomheder og iværksættere

Ringsted Erhvervsforum og Ringsted Kommune udsender det fælles nyhedsbrev Erhvervsnyt - Ringsted. Tilmeld dig i formularen herunder og bliv løbende opdateret med nyheder og tilbud om kurser og arrangementer.

Se tidligere udgivelser af Erhvervsnyt - Ringsted her

 
 

Bemærk, at du først er tilmeldt, når du har trykket på ”Tilmeld” nederst på siden.

Samtykkeerklæring til opbevaring af navn og e-mail.

Samtykkeerklæringen vedrører opbevaring af navn og e-mail i forbindelse med abonnement på nyhedsbrevet Erhvervsnyt.

I denne sammenhæng ønsker Ringsted Kommune at have mulighed for at anvende personoplysninger i form af navn og e-mail.  Ringsted Kommune benytter firmaet Mailchimp som leverandør til at udsende e-mails med og til statistiske formål. Det betyder, at vi udveksler dit navn og din e-mail med Mailchimp. Mailchimp er beliggende uden for EU, men er certificeret til at være med i EU’s databeskyttelsesordning med firmaer i lande uden for EU (Privacy Shield ordningen).

Ved din tilmelding accepterer du, at Ringsted Kommune må behandle dine personoplysninger i den udstrækning, som er beskrevet ovenfor.

Du kan altid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Ringsted Kommune og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt.

At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket.

Oplysninger om Ringsted Kommunes behandling af dine data

Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger – her kan du få fat i os

Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Ringsted Kommune

Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9

CVR-nr.: 18957981

Telefon: 57 62 82 00

E-mail: efkcenter@ringsted.dk

Kontaktoplysninger til Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan findes på kommunens hjemmeside www.ringsted.dk. Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a hvis der er tale om samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at du kan få tilsendt nyhedsbrevet Erhvervsnyt. Derudover indsamler vi statistiske data med henblik på løbende at forbedre indholdet i nyhedsbrevet.

Kategorier af personoplysninger

Ringsted Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

De personoplysninger, som behandles om dig, er almindelige personoplysninger.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra din egen indtastning af oplysningerne i formularen.

Behandlingens varighed

Oplysningerne behandles i den tidsperiode, du er tilmeldt dit abonnement og ca. en måned frem. En gang om måneden gennemgår vi listen over afmeldte abonnenter og sletter data fra vores maillister.  

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.

  • Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringsted Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Sidst opdateret

11.11.2021